"Naśladować Chrystusa znaczy być zawsze w drodze…, aby być zdolnym do dawania żywego i prawdziwego świadectwa Królestwu Bożemu na ziemi"

Poissimum Institutioni 67

Naszą stronę odwiedziło już: osób